Poul Christensen

Enevældens sidste krampetrækning.