Poul Christensen

Glæde blev til sorg – om mine humlebier.