Poul Christensen

Ploug Hansen – et liv i 1900-tallet.