Poul Christensen

Vestfynske bønders ægtkørsel 1864.