Vælg en side

35 værnepligtige CF’ere blev i september 1960 udkommanderet til at grave efter liget af den forsvundne Bebe. Her gennemgraver de arealet ved Bang Hansens bådeværft ved Kappelsbjerg i Middelfart.

Den 23. november udkommer bogen ”Den fuldendte forbrydelse – Kriminalsagen Breving i Middelfart 1957-61”. Det er en journalistisk fortælling om dramatiske begivenheder, som udspandt sig i Middelfart og i Lillebælt.

En smagsprøve:

Rejseholdet har allerede afhørt mange vidner, men der kan være flere, som kan bidrage med oplysninger. Den 7. september 1960 udsender politiet en appel til befolkningen om at komme frem med alle oplysninger. Specielt er man interesseret i at komme i forbindelse med enhver, der har set, talt med eller på anden måde været i forbindelse med Breving, fru Breving, Bang Hansen eller Bebe om aftenen den 30. december 1957.

Nye oplysninger kan måske også kaste lys over, hvad der egentlig skete med Bebe. Var han overhovedet med om bord, da Breving sejlede ud lige før midnat den 30. december 1957. Blev han i virkeligheden dræbt forinden, og liget gravet ned et sted på arealet ved bådeværftet. Lige før sejlturen sneede det kraftigt. Det gjorde det igen senere på natten, og snelaget kan have slettet sporene efter et gravearbejde.

En konkret måde at undersøge denne teori på er at gennemgrave arealet omkring bådeværftet. Rigspolitiet har tidligere fået assistance fra Civilforsvaret til kriminalsager. Nu får politiet Civilforsvaret til at udkommandere værnepligtige CF’ere fra kasernen i Sandholt på Midtfyn til et større gravearbejde i Middelfart. De skal specielt kigge efter lig, men også flasker. For politiet arbejder med den teori, at de omkomne kan være enten forgiftet eller bedøvet inden sejlturen. Gift eller bedøvelsesmidler kan være opbevaret i en flaske. Politiet har afspærret området, og CF’ere holder vagt om aftenen og om natten. Politiet vil heller ikke have journalister og fotografer ind på området. Politiet vil ikke oplyse, hvad der foregår.

Den 20. september kl. 9 begynder 35 CF’ere gravearbejdet helt ude ved bolværket. Her i sandet regner man med, at det er mest sandsynligt, at et lig kan være nedgravet. Ved fyraftenstid har de unge mennesker med deres skovle og spader gennemgravet en stribe på fire meter i en meters dybde. Et samlet areal, der skal undersøges, er på ca. 5.000 kvadratmeter.

Gravearbejdet fortsætter i de kommende dage. Så snart de bevæger sig væk fra vandkanten, bliver det sværere for dem at grave, men også at grave et lig ned, for det lave areal har i årtier været brugt som losseplads. Det eneste, de 35 gravere finder, er masser af murbrokker, rustne cykelstel og alskens gammelt ragelse. Da de finder de første ølflasker, vil politiet sende dem til undersøgelse for giftrester. Men der komme mange ølflasker frem i lyset, så mange at politiet skønner, det er en for voldsom opgave at undersøge dem. Allerede den 23. september 1960 indstiller politiet det resultatløse gravearbejde.

Politiet gennemgraver også en affaldsbunke på kirkegården. En synsk dame har henvendt sig til politiet og fortalt, at hun har drømt om Bebe. Politiet tager hende så alvorligt, at de går en tur på kirkegården.

– Det er her, Bebe ligger, siger damen, da de går ved en affaldsdynge, som i øvrigt ligger ganske tæt ved Brevings bopæl.

Her er Bebe heller ikke. Var han i virkeligheden forsvundet fra Middelfart om aftenen den 30. december 1957, da han og Breving kørte på motorcyklen. Blev han sat af på banegården, tog det første tog og forsvandt til Amerika eller til Fremmedlegionen? Eller blev han myrdet og gemt af vejen et helt andet sted? Eller kom han med ud på Lillebælt og smidt i vandet? Brugte Breving den metode, han senere nævner som en mulighed, nemlig at give dem ”sten eller jern i hænder eller fødder” for at få nogen til at gå til bunds? I Middelfart taler man om, at ”Lillebælt har altid givet det tilbage, det har taget”. Det er en kendsgerning, at Bebe ikke er blevet fundet langs Lillebælts og den vestlige Østersøs kyster. Mysteriet om Bebes forsvinden forbliver uopklaret.