Vælg en side

 

Rejseholdets to efterforskere, G. Mårtensson (th) og Poul Jensen, fører her Breving til retten i Odense. Med et grundigt og omfattende arbejde lykkedes det for dem at gennemhulle Brevings forklaring, så kriminalsagen kunne blive afgjort i retten.

Den 23. november udkommer bogen ”Den fuldendte forbrydelse – Kriminalsagen Breving i Middelfart 1957-61”. Det er en journalistisk fortælling om dramatiske begivenheder, som udspandt sig i Middelfart og i Lillebælt.

Et klip fra bogen:

”Den følgende dag læser kriminalassistent Mårtensson gårsdagens forklaring op for Breving, som erkender, at den er, som han har afgivet den. Derefter gennemgår Mårtensson sagen og gør Breving klart, at der efter politiets opfattelse er et meget belastende materiale imod ham i sagen.

– Er der noget i Deres forklaringer, som De kunne tænke Dem at ændre nu?

– Nej, jeg må vel vente at se, hvad et nævningeting kommer frem til. Jeg har jo en chance for at blive frikendt. Sker det ikke, så må jeg tage det med – og så kan jeg lige så godt ”lukke af selv”.

– Jeg har jo ikke noget at komme ud til mere. Ingen vil jo kendes ved mig efter denne sag.

Han fremkom med disse bemærkninger med et stort smil og tilsyneladende ganske upåvirket af de svære sigtelser, der er rejst mod ham, noterer Mårtensson til slut i sin rapport”.