VĂŚlg en side

Udspekuleret brandstifter eller tragisk offer?

Kronik i Fyens Stiftstidende 4. november 2017:

Dansk politi- og retsvĂŚsen for 120 ĂĽr siden

Peder Jørgen Poulsen: Udspekuleret brandstifter eller tragisk offer?

Af Poul Christensen, Strib, journalist og lokalhistoriker

 

Mandag den 21. oktober 1895 ankommer to politibetjente til Peder Jørgen og Bodil Poulsens husmandssted pü Asperup Mark øst for Middelfart. Med sig har overbetjent Valdemar Petersen fra Sylow-kommissionen arrestordrer for brandstiftelse til büde Peder Jørgen og Bodil. Han oplÌser arrestordrerne. Peder Jørgen farer op og protesterer voldsomt. Overbetjenten kan se, at Bodil er gravid og undlader at arrestere hende, men Peder Jørgen tager han med i toget til Odense, hvor han indsÌttes i arresten kl. 22.

 

Var han en brandstifter og forbryder? Eller blev han et offer i datidens politi- og justitssystem – altså udsat for et justitsmord?

 

Vi er i slutningen af provisorietiden med Estrups højre-regeringer. Der lü 150 brandsager i Justitsministeriet, som lokale myndigheder havde henlagt, selv om de kunne lugte af, at gürdmÌnd og husmÌnd havde sat ild til deres ejendom for at fü fingre i forsikringspengene. Justitsminister Nellemann ville rydde op i de sager og udpegede byfoged og dr.jur. Sylow i Korsør til den opgave. Han skulle undersøge og om muligt sørge for, at skyldige blev dømt.

Det lykkedes ham at få dømt gårdmænd og husmænd i næsten alle 150 sager. Hans metoder var barske. Som regel blev både mand og kone arresteret. De blev isoleret og angiveligt udsat for trusler fra de politifolk, som Sylow havde ansat. Lykkedes det ikke at få en tilståelse, kom arrestanten efter hvert forhør tilbage i cellen, hvor man lod ham ”sidde på bekendelse” – det skulle nok lykkes til sidst. Ofte var konen også mistænkt. Det blev brugt til at fremkalde en tilståelse hos manden. De fik ikke advokatbistand.

Sagerne vakte opsigt rundt omkring i landet. Sylow blev udsat for kritik isÌr i de mange Venstre-aviser. De føg med beskyldninger. Injuriesager endte i retten. Det suverÌnt største parti, Venstre, tog sagen op i Folketinget i 1896 og beskyldte højre-regeringen og Sylow-kommissionerne for at forfølge fattige husmÌnd og gürdmÌnd. Men justitsministeren affejede kritikken.

 

En af de sager var en brand pü Peders Jørgens gürd i Viby syd for Middelfart den 19. april 1884. Husmandskonen Ane har lidt før klokken otte tÌndt op i bageovnen. Pludselig bryder branden ud. Efter to omgange brandforhør konkluderer birkedommer Schroll, at ilden mü vÌre opstüet ved, at en flamme er sprunget ud af en revne i skorstenen over bageovnen og har antÌndt halm pü loftet ovenover. Hele gürden brÌnder ned. Peder Jørgen für udbetalt erstatningen og bygger en ny gürd pü marken uden for landsbyen.

Men han betaler ogsü en gÌldspost, der plager ham. Og den gÌld snakker man meget om i Viby og omegn. Derfor er der to brandforhør. Men Peder Jørgen klarer frisag.

 

Gang pü gang i efterüret 1895 bliver Peder Jørgen hentet i arresten til forhør med det ene spørgsmül: Erkender du dig skyldig i at have püsat branden? Peder Jørgen svarer: Nej. Tilbage til cellen. Hjemme sidder højgravide Bodil med fem børn og er uden forsørger. Samtidig kører Sylows politifolk ud til vidnerne i Viby og afhører dem igen. De er nu ikke sü sikre pü, at deres forklaringer 11 ür tidligere er helt retvisende, skal man tro politifolkenes rapporter.

Den 9. december tilstür Peder Jørgen. Om morgenen den 19. april 1884 gik han op pü loftet med et tÌllelys. Han tÌndte det og lagde noget hør rundt om. Han tÌnkte, at nür lyset var brÌndt ned, ville det antÌnde det omkringliggende hør, samtidig med at Ane tÌndte op til bagning. Derefter kørte Peder Jørgen ud pü marken for sammen med en daglejer at sü rug. Her opdagede de røgen og skyndte sig hjem.

 

Sagen kommer for en kommissionsdomstol med Sylow som den ene dommer. To advokater har fået sagens akter. Den ene – aktor – fremstiller sagen som anklager og kræver Peder Jørgen idømt lovens strengeste straf. Den anden – defensor – er en slags forsvarer og fremstiller sagens formildende omstændigheder. Men der er ingen egentlig forsvarer til stede i retten, som dømmer Peder Jørgen til to års forbedringshusarbejde.

Han kommer til afsoning i forbedringsanstalten på Vridsløselille Mark, hvor han bliver totalt isoleret, for at han kan ”angre sine synder og forlige sig med Gud”. Samtidig søger hans kone, Bodil, kongen om benådning. I en gribende ansøgning fortæller hun om sin nød og mangel på forsørger til sine seks ukonfirmerede børn.

 

Under sagsbehandlingen kommer det frem, at Peder Jørgen over for fængselspræsten har tilbagekaldt sin tilståelse. Han sagde kun ja, fordi det ”ideligt af betjenten blev sagt ham, at han aldrig slap fri, fordi arrestforvarerens kone sagde til ham, at folk havde siddet i arresten i flere år, og fordi andre arrestanter kom ind til ham og sagde det samme. Endvidere blev der truet med, at hans kone, som ventede en nedkomst, skulle arresteres”.

Der bliver nu ribbet op i sagen. Sylow afviser truslerne om, at politiet truede med at hente hans gravide kone. Tilbagekaldelsen skyldes ”fangens umodenhed”, skriver han blandt andet. Overbetjenten afviser også beskyldningen og kalder Peder Jørgen ”en brøsig og udspekuleret stedsøn”.

 

Det lykkedes at afkorte straffen med nogle måneder. Peder Jørgen kom hjem til sin familie og flyttede til nabolandsbyen Vejlby. Her ernærede han sig som tømrer og levede tilsyneladende et normalt liv. I 1902 søgte han kongen om æresoprejsning. Sogneråd og lokale præster anbefalede ansøgningen. Sognerådet bevidnede, at Peder Jørgen siden løsladelsen har ”ført en i enhver henseende ulastelig vandel”.  Lige før jul i 1902 kom brevet med Chr. X’s navnetræk og justitsminister Albertis underskrift: Peder Jørgen Poulsen havde fået æresoprejsning. Han døde i 1933.

 

Om Peder Jørgen og mange af de andre dømte var forbrydere eller udsat for justitsmord, kan man kun gisne om i dag. Men vi fik senere en retsreform, der bl.a. gav sigtede og anklagede et bedre forsvar.

 

Kronikken er skrevet pĂĽ baggrund af fortĂŚllingen ”I kløerne pĂĽ brandkommissionen”, som udkom 4. november i Fynske Årbøger. LĂŚs fortĂŚllingen: I kløerne pĂĽ brandkommissionen | Poul C – Strib (poulc-strib.dk)

%d bloggers like this: