Vælg en side

Drama på Lillebælt

Kronik FS 30.12.17:

Drama på Lillebælt

Kriminalsagen Breving i Middelfart 1957-61

Af Poul Christensen, Strib – journalist og lokalhistoriker

Der var koldt i Middelfart den 30. december 1957 lige før midnat. Flere mennesker på havnen så en båd i lys lue ude på Lillebælt. En mand i agterenden fægtede med armene og råbte: Hjælp! Toldbåden sejlede straks ud og fiskede manden op af det kolde vand. Under den ene arm havde han en lille livløs dreng.

Manden var den 32-årige skibsbygger Erik Breving. En halv times tid før var han sejlet ud i sin motorbåd for at sejle den de 800 meter hen til Gammel Havn, hvor den ville ligge mere sikkert. Med om bord var hans mester på bådeværftet, Bang Hansen, hans kammerat, Torben Bebe, hans kone, Inger, og hendes 3-årige søn.

Breving forklarede bagefter, at hans kammerat var kommet til byen for at søge arbejde hos Bang Hansen. De mødtes på bådeværftet og talte også om at tage til Odense for at tage hul på nytårsfestlighederne. Inger var kommet til, og de hentede hendes sovende barn. Men odenseturen blev opgivet. I stedet sejlede de Brevings båd til Gammel Havn.

Lidt ude på bæltet gik motoren i stå. Mens Breving arbejdede på at genstarte motoren, drev båden ud midt på bæltet. Han fik den i gang, men så kom der en eksplosion, som nærmest løftede motoren op af sit leje i bunden af båden, og båden brød i brand. Bang Hansen og Bebe sprang først i vandet. De holdt fast i rælingen, men forsvandt hurtigt. Så hoppede Inger i vandet med sin lille dreng. Hun kunne ikke længere holde sin søn, hvorefter Breving overtog ham. Kort tid efter kom toldbåden og reddede Breving som den eneste. Drengen var død, liget af Inger drev i land den følgende dag, Bang Hansens efter syv måneder. Bebe er aldrig blevet fundet.

Den 31. december 1957 fyldte den rystende tragedie på Lillebælt næsten hele forsiden af Middelfart Venstreblad. Men var det en rystende tragedie? Eller var det i virkeligheden en nøje planlagt forbrydelse? Politiet i Middelfart fattede mistanke, fordi Brevings forklaring virkede utroværdig. Hvorfor sejle ud midt om natten – og med et 3-årigt barn? Og hvem var Breving? Det viste sig, at han siden 1945 havde tilbragt næsten hele tiden i fængsel, dømt for væbnede røverier, tyveri og bedrageri. Ved den seneste dom var han blevet erklæret psykopat af den selvhævdende, følelseskolde og selvovervurderende type. Retslægerådet vurderede, at nye lovovertrædelser af uberegnelig og muligvis meget farlig karakter var sandsynlige. Alligevel var Breving blevet prøveløsladt i 1956.

I efteråret 1957 blev han gift med Inger, som han havde mødt i det odenseanske værtshusmiljø, og i november samme år tegnede parret en livsforsikring på 30.000 kr. med Ingers dreng som begunstiget, hvis moren eller stedfaren faldt fra.

Politiet i Middelfart afhører Erik Breving, som uddyber sin forklaring. Det afhører vidner til dramaet ude på bæltet, Ingers familie og bekendte. Breving afleverer til politiet et brev, som Inger har skrevet, og som giver Breving et alibi i det tænkte tilfælde, at Inger og hendes søn skulle omkomme. Politiet undersøger, om Inger virkelig har skrevet dette brev. Den udbrændte båd drev med strømmen nordpå og sank ud på natten mellem Middelfart og Strib. I flere omgange forsøger politiet bistået af Falck uden held at finde båden. Til sidst henlægger politimesteren i Middelfart sagen som en tragisk ulykke.

Breving får udbetalt en væsentlig del af livsforsikringen og køber en anden båd. Den sætter han i stand og fordobler forsikringssummen, hvorefter båden i august 1958 synker i Lillebælt. Ifølge Breving stødte den på en pæl eller lignende under vandet. Politiet finder og hæver båden, og det viser sig, at den er sænket med et hul lavet indefra. Breving har forinden forsøgt mod betaling at få to kammerater til at sænke den for ham. Denne gang bliver han fængslet.

Men Breving har også talt med en medfange i Horsens i foråret 1956, altså inden prøveløsladelsen, om sine planer, når han engang kom ud i friheden. En kriminalassistent fra Rigspolitiets Rejsehold får tilfældigt kontakt med denne medfange, som fortæller om sine samtaler med Breving og de planer om den fuldendte forbrydelse, han har tænkt sig at begå.

På den baggrund bliver sagen fra december 1957 genoptaget, nu med Rejseholdets garvede kriminalbetjente, Mårtensson og Poul Jensen, som efterforskere. Det bliver en omfattende og bekostelig efterforskning. Mange nye og grundigere afhøringer gennemføres, og obduktionserklæringer, tekniske rapporter og mentalundersøgelser af Breving endevendes.

En undren over, at de to lig havde sko på, da de blev fundet, fører til en teori om, at de var blevet forgivet, inden de blev kastet i vandet. Ligene bliver gravet op og sendt til Farmakologisk Institut til undersøgelser for rester af den farlige gift bladan. Endelig finder Falckfrømænd vraget af den brændte båd. Den hæves, og det kan konstateres, at motoren sad godt boltet fast til bunden af båden. Omfattende ekspertanalyser af ”Ingers brev” viser, at det er Ingers skrift, men ikke hendes ord.

Politiet mener at have et materiale, der gennemhuller Brevings forklaring på de fleste områder, og konfronterer Brevning med resultaterne af efterforskningen. Men han fastholder sin forklaring.

I juni 1961 kommer sagen for landsretten i Odense. Den bliver et tilløbsstykke og en retssag med meget drama. Anklageren, statsadvokat Sinding, vil have Breving idømt livsvarigt fængsel for på mord på fire mennesker. Han er hård, når han krydsforhører Breving. Men Breving fastholder også her sin forklaring. Forsvareren, landsretssagfører Ejnar Larsen, Middelfart, mener, at anklagerens beviser er løsagtige indicier, og kræver Breving frifundet.

Det er godt for retssikkerheden, at dramaet på Lillebælt for 60 år siden blev afgjort i retten. Men sagen viser, at det kræver dygtige efterforskere og betydelige resurser at komme til bunds i en stor og kompliceret sag.

Selv de mest udspekulerede forbrydelser må ikke kunne ”betale sig”.

Kronikken er skrevet på grundlag af ”Den fuldendte forbrydelse – Kriminalsagen Breving i Middelfart 1957-71”, Historia, november 2017. Læs mere: Den fuldendte forbrydelse | Poul C – Strib (poulc-strib.dk)