Vælg en side

Husmandsvandværket

Det lille vandværk på Røjleskovvej i 85 år

 

Husmandsvandværket på Røjleskovvej august 2019. (Foto: Poul Christensen)

Af Poul Christensen

 Det er givetvis et af landets mindste vandværker med bare seks medlemmer. Det syner heller ikke af så meget – den lave hvidkalkede bygning med græstørv på taget ved Røjleskovvej. Vandværket er 85 år gammelt.

Det blev oprettet i 1934 af seks husmandsnaboer. De havde hver overtaget en parcel i 1929, da herregården Billeshave blev udstykket til 13 parceller. De nye husmænd og deres familier måtte knokle hårdt for at få et udkomme på 11 tønder land. Der var et godt sammenhold, og de hjalp hinanden f.eks. ved at låne heste og landbrugsredskaber af hinanden, så den enkelte ikke skulle have flere heste og alle maskiner. De havde også hver især gravet en brønd og pumpede med håndkraft vand op til husholdning og dyr.

Trods krisetider havde de seks husmandsfamilier mod på at oprette et vandværk. På Anton Nielsens jord ud til Røjleskovvej fandt de vand 34 meter nede. Nu fik de lagt vand ind i ejendommene, og vandet kom ud af vandhaner i køkkener, vaskehuse og stalde. Et kæmpe fremskridt.

Og tænk: Dette vandværk fungerer på bedste måde den dag i dag.

Der er selvfølgelig lavet flere forbedringer. I 1992 blev den gamle stempelpumpe udskiftet med en mere tidssvarende dykpumpe. Det lettede vedligeholdelsen betydeligt. I 2000 ville filteret i den gamle brønd ikke mere. Der blev lavet en boring en meter uden for bygningen. Herfra hentes hvert år 1200-1300 kubikmeter vand til de seks husstande. Hver husstand bertaler1200 kr. om året for ca. 200 kubikmeter vand.

– De penge skal dække el og vedligeholdelse, og det plejer at dække fint, fortæller Ole Gottrup, en af de seks forbrugere.

Og vandet bliver kontrolleret.

– Kommunen kommer med jævne mellemrum og tager prøver, og vandet er af fineste kvalitet, siger Ole Gottrup.

Der er heller ikke så meget administration. En gang om året mødes de seks husstande til en generalforsamling, hvor man snakker om tingene. Den holdes på skift privat hos medlemmerne, som også hygger sig med kaffe og blødt brød.

Der findes en protokol for hele perioden. Den er ved hver generalforsamling underskrevet af medlemmerne – det vil sige mændene indtil for ikke så mange år siden.

– Hos værtsparret sad konen måske endda i køkkenet for ikke at forstyrre mændenes under generalforsamlingen, fortæller Ole Gottrup.

Helt frem til 1991 samledes kun mændene til generalforsamling. Fra 1992 har konerne været inviteret med, og fra 2003 har de også skullet underskrive protokollen.

Som for 85 år siden er der stadig et sammenhold på husmandsparcellerne langs Røjleskovvej, selv om tiden er en ganske anden.

 

September 2019

Artiklen har været bragt i Bavnen nr. 1 2020.

Læs historien om en af de seks husmænd, Simon Hansen: https://www.poulc-strib.dk/husmandsliv-paa-11-toender-land/