Vælg en side

Mennesker og liv i 1902

”Mennesker og liv” er en artikelsamling, der alle har året 1902 som udgangspunkt. Den handler om, hvordan mennesker i Vejlby-Stribområdet levede, og hvordan samfundet var indrettet for snart 120 år siden. Inspirationen kommer fra f.eks. Vejlby Kommunes regnskab for 1902, sognerådets forhandlingsprotokol, skoleprotokoller, jordemoderprotokol og avisartikler.

Foreløbig oversigt over historier

I kløerne på brandkommissionen

I slutningen af 1800-tallet tager Peder Jørgen Poulsen en tur gennem det danske retsmaskineri. Sylow-kommissionen har fået til opgave at undersøge og om muligt at dømme i 150 henlagte brandsager. En af dem drejer sig om Peders gård i Viby på Vestfyn, der brændte den 19. april 1884. Byfoged og dr.jur. Sylow har stor succes med at få arresterede husmænd og gårdmænd til at tilstå – og brugte metoder, der hører hjemme i politistater.

Branddrama på Billeshave

Branden på Billeshave i 1902 er et drama om hævn og om datidens politi og domstole i arbejde. Om en kammerjunker og en røgter, som røg ganske uklar. Begge kombattanter oplevede en nedtur hver på sin måde.

Enken på fattiggården

Fattige måtte leve et hårdt og nøjsomt liv, selv om der sidst i 1800-tallet var sket forbedringer i fattighjælp og alderdomsunderstøttelse. Dorthe Maries fik 15 børn og levede sine sidste år på fattiggården.
Det kostede mulkt at pjække i skolen
Når der var travlt på gårdene, kom børnene ikke altid i skole. Mange syntes for 120 år siden, at det var vigtigere at lære at arbejde end få skolelærdom, især når det drejede sig om fattige børn. De forsømmelser var ulovlige og kostede fra 12 øre til en krone pr. dag i mulkt.

Lokaldyrskuet i Røjle

Kvægavlen i Vejlby Sogn haltede bagefter. De udstillede køer i 1902 var absolut ikke til ærespræmier. Den udtjente aktietyr ”Thorvald” havde været god nok. Nu stillede man store forventninger til afløseren ”Tanne”.

Igen et rekordår for Røjle Mejeri

Den cyklende jordemoder i Røjle                

Jordemoder Karen Dorthea Andersen tog i 1902 imod 65 børn i Vejlby Kommune. Næsten alle fødsler forløb godt, men hun oplevede også ulykkelige udgange på det, man kalder lykkelige omstændigheder. I 1902 forærede en kreds af borgere hende en cykel, så hun lettere kunne tilse sine patienter.

Karen på sindssygeanstalten

Karen Christensens liv var hårdt, og det påvirkede også hendes omgivelser. Men havde hun levet nogle årtier tidligere, havde det været meget værre. Sindssyge var blevet anerkendt som en sygdom, og samfundet tog vare på de ramte. Karen fra Vejlby tilbragte 57 år på Middelfart Sindssygehospital.

8-årige Laurits til eksamen

To gange om året var der eksamen på skolerne for 120 år siden. Alle børn fik karakterer og sad i rækkefølge ved pultene efter karakterer, de dygtigste nærmest læreren. Vi følger Laurits og Niels Marinus på Vejlby Skole.

Vejlby Sogneråd 1902

Sognerådsformandens terminsrejse til Odense

At transportere penge og betale store beløb var en betroet opgave i 1902.

Yngstekarl i Aulby

Efter sin konfirmation i efteråret 2001 kom Svend Olsen ud at tjene som yngstekarl. Han udførte forefaldende arbejde på gården og delte seng med andenkarlen på karlekammeret ved hestestalden.

Sommerliv på badehotellet                                         

Daglejer Rasmus på Staurby Skovgaard

Rasmus Nielsen boede sammen med sine gamle forældre, sin kone og tre børn på et lille husmandssted i Staurby. Han trådte til på Skovgaard, når karlene ikke kunne nå arbejdet. 49 dage i 1902 arbejdede han på gården.