Vælg en side

Mennesker og liv i 1902

”Mennesker og liv” er en artikelsamling, der alle har året 1902 som udgangspunkt. Den handler om, hvordan mennesker Røjlehalvøen og omegn levede, og hvordan samfundet var indrettet for snart 120 år siden. Inspirationen kommer fra f.eks. Vejlby Kommunes regnskab for 1902, sognerådets forhandlingsprotokol, skoleprotokoller, jordemoderprotokol og avisartikler.

Foreløbig oversigt over historier

I kløerne på brandkommissionen

I slutningen af 1800-tallet tager Peder Jørgen Poulsen en tur gennem det danske retsmaskineri. Sylow-kommissionen har fået til opgave at undersøge og om muligt at dømme i 150 henlagte brandsager. En af dem drejer sig om Peders gård i Viby på Vestfyn, der brændte den 19. april 1884. Byfoged og dr.jur. Sylow har stor succes med at få arresterede husmænd og gårdmænd til at tilstå – og brugte metoder, der hører hjemme i politistater.

Branddrama på Billeshave

Branden på Billeshave i 1902 er et drama om hævn og om datidens politi og domstole i arbejde. Om en kammerjunker og en røgter, som røg ganske uklar. Begge kombattanter oplevede en nedtur hver på sin måde.

Følgende historier er planlagt:

Karen på sindssygehospitalet

Lokaldyrskuet i Røjle

Igen et rekordår for Røjle Mejeri

Enken på fattiggården

Jordemoderen på arbejde                    

8-årige Laurits til eksamen

Mulkt for skoleskulkeri

Vejlby Sogneråd 1902

Sognerådsformandens terminsrejse til Odense

Yngstekarl i Aulby

Sommerliv på badehotellet                                         

Daglejer Rasmus på Staurby Skovgaard

 

%d bloggers like this: