Vælg en side

Mennesker og liv i 1902

”Mennesker og liv” er en artikelsamling, der alle har året 1902 som udgangspunkt. Den handler om, hvordan mennesker i Vejlby-Stribområdet levede, og hvordan samfundet var indrettet for snart 120 år siden. Inspirationen kommer fra f.eks. Vejlby Kommunes regnskab for 1902, sognerådets forhandlingsprotokol, skoleprotokoller, jordemoderprotokol og avisartikler.

Foreløbig oversigt over historier

I kløerne på brandkommissionen

I slutningen af 1800-tallet tager Peder Jørgen Poulsen en tur gennem det danske retsmaskineri. Sylow-kommissionen har fået til opgave at undersøge og om muligt at dømme i 150 henlagte brandsager. En af dem drejer sig om Peders gård i Viby på Vestfyn, der brændte den 19. april 1884. Byfoged og dr.jur. Sylow har stor succes med at få arresterede husmænd og gårdmænd til at tilstå – og brugte metoder, der hører hjemme i politistater.

Branddrama på Billeshave

Branden på Billeshave i 1902 er et drama om hævn og om datidens politi og domstole i arbejde. Om en kammerjunker og en røgter, som røg ganske uklar. Begge kombattanter oplevede en nedtur hver på sin måde.
Følgende historier er planlagt:

Enken på fattiggården

Fattige måtte leve et hårdt og nøjsomt liv, selv om der sidst i 1800-tallet var sket forbedringer i fattighjælp og alderdomsunderstøttelse. Dorthe Maries fik 15 børn og levede sine sidste år på fattiggården.

Lokaldyrskuet i Røjle

Igen et rekordår for Røjle Mejeri

Den cyklende jordemoder i Røjle                
Jordemoder Karen Dorthea Andersen tog i 1902 imod 65 børn i Vejlby Kommune. Næsten alle fødsler forløb godt, men hun oplevede også ulykkelige udgange på det, man kalder lykkelige omstændigheder. I 1902 forærede en kreds af borgere hende en cykel, så hun lettere kunne tilse sine patienter.

8-årige Laurits til eksamen

Mulkt for skoleskulkeri

Vejlby Sogneråd 1902

Sognerådsformandens terminsrejse til Odense

At transportere penge og betale store beløb var en betroet opgave i 1902.

Yngstekarl i Aulby

Efter sin konfirmation i efteråret 2001 kom Svend Olsen ud at tjene som yngstekarl. Han udførte forefaldende arbejde på gården og delte seng med andenkarlen på karlekammeret ved hestestalden.

Sommerliv på badehotellet                                         

Daglejer Rasmus på Staurby Skovgaard