Vælg en side

Nordvestfyn 2

Indeholder historier fra det nordvestfynske område.

Missionsfolk og grundtvigianere i Vejlby Sogn

I 1882 vælter en missionsbølge ind over Vejlby Sogn. På et halvt år omvender lægprædikanter over 200 sognebørn. Grundtvigianerne og Vejlbys gamle præst ser med mistro og foragt på de hellige og deres metoder. Dem kalder missionsfolkene til gengæld for gudeløse. En kreds af borgere vil have missionen forbudt.

Missionsfolk og grundtvigianere i Vejlby Menighedsråd

I årtier holdt missionsfolk og grundtvigianere hinanden i skak i menighedsrådet med styrkeforholdet 4-3/3-4. Enkelte valg bekræftede dette styrkeforhold. Den indædte kamp i slutningen af 1800-tallet blev i menighedsrådet afløst af et fornuftigt samarbejde. Enkelte sager var der dog uenighed om.

Røjle Mejeri i 97 år

Foregangsmænd oprettede mejeriet i ekspresfart. Det forædlede mælken til kvalitetsprodukter. Mejeriet levede højt på smør fra den fede mælk fra egnens jerseykøer. Senere blev ost en vigtig produktion. Men det lille mejeri måtte give op efter de store omvæltninger i samfund og landbrug fra 1960. Og så har der været kriseår og forskellige skærmydsler undervejs.

Røjle Elværk i 54 år

Det lille elværk blev oprettet af fremsynede gårdmænd i 1908 og nåede at forsyne gårde, huse og virksomheder med strøm og kraft til 1962. 54 år med en enorm udvikling i landet og i energiforbruget. Og med mange problemer, især to krige. Det lukkede som et af de sidste små værker i Danmark. Stordriften havde taget over.

Husmandsvandværket

Det lille vandværk på Røjleskovvej i 85 år

Det gamle træ, o, lad det stå

Historien om Kirstens egetræ på en mark ved Vejlby

Da Vejlby-Strib kommuneadopterede en ubåd

Med ungdomsskoleleder P.S. Feddersen som primus motor blev der knyttet bånd mellem ubåden Delfinen og kommunen med den aktive ungdomsskole. Højtidelig var ceremonien, og der blev festet, men kommunesammenlægningen i 1970 stoppede kontakten.

Der var engang i “Røjlegris”

Den 5. december 1911 futtede det første tog futtede ud på Nordvestfynske Jernbane. Den fik stor betydning for området. Der blev transporteret handelsrejsende og realskolebørn, grise og køer, tobak og bær, harver og grønthøstere, rationeringskort og fisk, penge og post i 55 år. Biler og nye vaner lukkede banen i 1966, og “Røjlegrisen” kørte sin sidste tur.

5. klasses farvel til “Røjlegrisen”

For 100 år siden blev Nordvestfynske Jernbane indviet. Den fik stor betydning for området, men biler og nye tider lukkede banen i 1966. 5. klasse på Aulby Skole sagde farvel med maner.

Livet på Røjle Station sidst i 1940’erne

Nordvestfynske Jernbane blev indviet i 1911. Der var endnu fuld damp på i Røjle i årene efter Anden Verdenskrig. Passagerer og grise, tobak og bær, rationeringskort og kasser med fisk, penge og julekort gik gennem Røjle Station. Her blev unge Anker Jørgensen oplært til at passe en station, og han arbejdede som afløser på banen i tre år.

Sommerpension Klintholm

Fra 1937 til 1949 var gården ”Klintholm” ved Vejlby Fed rammen om en fornøjelig, afslappende og oplevelsesrig ferie for byernes borgerskab. Asta Jørgensen styrede med fast hånd mad og vask, servering og sommergæsternes velbefindende.

Det gyldne Marsvin blev til 9 garager

Der er store planer om et hotel i Strib først i 1950’erne, men ….