Vælg en side

Oliehysteriet i 1969

Vinteren 1969 var der olie i en af Strib Vandværks brønde og i tre private brønde ved Billeshave. Det nye olieberedskabslager blev mistænkt for at være synderen. Forureningen var en af de første, efter at man var blevet mere miljøbevidst, og den eksploderede i aviserne og hos myndighederne til en katastrofe. Den kom i TV-avisen og blev taget op i Folketinget, men blev til sidst en fuser.

Af Poul Christensen

”Stort Vejlby-Strib-område ramt af olieforureningen”. Sådan lyder overskriften på en artikel i Middelfart Venstreblad den 4. februar 1969. Levnedsmiddelkontrollen i Odense har konstateret olie i vandet i tre private brønde ved Billeshave nordøst for Strib og i Strib Vandværks brønd nr. tre i Røjle Mose.

På generalforsamlingen i Strib Vandværk den 10. februar orienterer formanden om sagen og konkluderer, at olieforureningen ikke er foruroligende. Men mødedeltagerne uenige. En siger, at det skal man ikke tage for let på, og det synspunkt tilslutter forsamlingen sig.

Også sundhedskommissionen i Vejlby-Strib Kommune ser på sagen med stor alvor, og forureningssagen udvikler sig eksplosivt. Brøndene bliver omgående lukket, der bliver taget prøver til yderligere undersøgelser, og jagten på forureningskilden går ind.

Det kan være katastrofalt, siger en førende ekspert, vanddirektør Andrup, Odense, som sundhedskommissionen har spurgt til råds. Det nyanlagte olieberedskabslager (koldkrigslageret omgivet af meget tys-tys) ved Billeshave kommer hurtigt under mistanke som synderen. Her opbevares 40 mio. liter olie, som kommer dertil gennem en rørledning fra Strib Havn, og den løber ikke langt fra Strib Vandværks brønde.

Der skal ikke meget olie til at ødelægge grundvandet i et større område, siger eksperterne. Det kan også omfatte Middelfart, som med sygehus og statshospital henter sit vand fra brønde i Staurby Skov bare en km fra Billeshave.

Artikel i Middelfart Venstreblad den 8. februar 1969.

Politiet sættes ind

Middelfart Politi sættes ind i jagten på forureningskilden, og de finder olie i endnu en brønd og i overfladevandet ved Billeshave.

Olieberedskabslageret afviser, at det kan have lækket olie. Nervøsiteten stiger i Middelfart. Byrådet vedtager på sit møde den 17. februar en udtalelse, der opfordrer Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen til at tage med dybeste alvor på alle faser af denne sag, og kommunens eksperter udtaler bekymring om den truende forurening. Man begynder ligefrem at overveje at få vand fra Egtved gennem en ledning i Lillebælt.

Man kan allerede lugte olie i byen. Beboerne i en udlejningsejendom klager således over en generende olielugt. Den viser sig at komme fra en kloak i kælderen. En benzinstation i nabolaget har skyllet spildt benzin og olie i kloakken.

Nu giver sagen genlyd på landsplan. Folketingsmand Jens Peter Jensen (V) stiller spørgsmål til indenrigsministeren, og sagen kommer i tv-avisen og de landsdækkende aviser. Imens er Sundhedsstyrelsen gået i gang med at undersøge vandprøverne.

Beredskabslageret er stadig under mistanke, men afviser igen – nu i tv-avisen – at være kilden. Sundhedskommissionsformand Chr. Hansen, Strib, holder fast i, at der skal handles hurtigt og energisk for at komme til bunds i sagen.

I Middelfart ser man i den grad truslerne i øjnene, at man begynder at lave en beredskabsplan, hvis det går galt. Vandværksudvalgets formand, H.P. Sørensen, har således fået tilsagn fra Civilforsvaret om at stille med flytbare vandrør, så man kan hente vand fra brønde andre steder i byen.

Sundhedsstyrelsen i København har hidkaldt et hold af eksperter til at udrede sagen, men det tager tid. Der kan let gå et par måneder, inden undersøgelsen er færdig. Det vækker kritik og flere avisskriverier.

 

Artikel i Middelfart Venstreblad den 13. februar 1969. Det nye olieberedskabslager ved Billeshave var i søgelyset som kilden til forureningen.

Griseri med grundvand

Men så er synderen måske fundet. En jordtank ved en af lærerboligerne på Røjlemosevej i Strib har på otte dage lækket 1000 liter olie ud i jorden. Og man mener, at den i flere år har lækket mindre mængder. Tanken er straks blevet beordret gravet op. Vanddirektør Andrup kan ikke udelukke, at olien også kan løbe ”opad” mod Billeshave gennem et lerlag.

På et velbesøgt møde på Byggecentrum den 10. marts bliver forureningssagen endevendt af politikere og eksperter.

Vanddirektør Andrup: – Vi griser vores grundvand til med spildt gift, utætte kloakledninger og olietanke. Dertil kommer landbrugets udstrakte brug af kvælstof og giftige sprøjtemidler. Sognerådsformand Åge Warming: – Det er nok med vand som med vores helbred. Vi lærer først at skønne på det, når det bringes i fare.

Borgmester Herman Jensen: – Alle lokale myndigheder har handlet hurtigt. Det virker lidet tillidsvækkende, at den fine ekspertgruppe i Sundhedsstyrelsen skal være måneder om at give lyd fra sig.

I den kommende halvanden måned kommer der mere kritik af Sundhedsstyrelsen, og der bliver fortsat skudt på beredskabslageret.

Forureningen er aftagende

Den 6. maj kommer Sundhedsstyrelsens resultat: Der er ikke olie i vandprøverne fra Røjle Mose og brøndene ved Billeshave. Det undrer sundhedskommissionsformand Chr. Hansen sig over:

– Det ene hold eksperter siger, der er olie, det andet at der ikke er. Vi har en fornemmelse af at blive vildledt.

Direktør Andrup mener, at styrelsens resultat kan skyldes, at de tog prøverne senere på et tidspunkt, hvor tøbruddet har givet mere gennemstrømning og fortyndet forureningen. I øvrigt er der nu tegn på, at forureningen er aftagende.

Selv om vandet er frikendt, kan olien stadig lugtes og smages i vandet fra de lukkede brønde ved Billeshave.

Diskussionen fortsætter. I Middelfart er man glad for, at der ikke er konstateret olie i vandprøverne, men ønsker nye undersøgelser. Der bliver taget nye vandprøver, som sendes til både Sundhedsstyrelsen i København og Levnedsmiddellaboratoriet i Odense. I juli er der ikke kommet svar fra Sundhedsstyrelsen. Men Levnedsmiddellaboratoriet kommer frem til, at der stadig er olie i vandet. Den 7. august udtaler Sundhedsstyrelsen, at der ikke er olie i deres vandprøver, og at sagen er afsluttet.

Det får Billeshavebeboerne til at overveje sagsanlæg mod staten, men det opgives. Der sættes også spørgsmålstegn ved eksperternes arbejde. Folketingsmand Jørgen Peter Hansen (S) mener, at de ”fører prestigekrig mod hinanden”, og det kan ingen, og slet ikke borgerne i Vejlby-Strib være tilfredse med. Efter endnu nogle spredte fægtninger går oliekatastrofen i sig selv.

 

Vanddirektør Andrup var nok nærmest ved at afsløre synderen, da han på mødet på Byggecentrum den 10. marts 1969 sagde:

– Der sløses uhyggeligt meget med olie, som spildes fra tanke, servicestationer, jordbrug og veje, og det er olie med farlige giftstoffer i.

Kilder: Artikler i Middelfart Venstreblad 1969. Strib Vandværk i 100 år, 2011.

Artiklen er skrevet i 2012

Læs også artiklen om beredskabsdepotet: Den kolde krig ved Billeshave (oliekoldkrigslageret)