Vælg en side

Personhistorier 1

Indeholder historier om personer fra det nordvestfynske område

Krigssejleren Tom fra Strib

Den 9. april 1940 lå Svendborg-damperen Norco med Peter Thorgny Hansen, kaldet Tom, som styrmand i en engelsk havn. Han valgte at blive krigssejler i den britiske handelsflåde og sejlede mere end 80 farlige konvojture. Tyske ubåde fulgte med, parat til at affyre torpedoer. Hjemme i Strib var hans gravide kone, Anna Hansen, klar over, at der kunne gå lang tid, inden de så hinanden – hvis han da overhovedet overlevede. Fem år uden kontakt og kendskab til hinandens skæbne. Alt det blev familien mærket af.

Af små kår, et rigt liv

Svend Olsen voksede op på fattige husmandssteder i et indremissionsk hjem. Han var dygtig i skolen. Kom ud at tjene som 14-årig og klarede sig godt. Fik også et godt øje til Kirsten, men hun blev pludselig ringforlovet med forkarlen. Svend blev soldat og fik endelig sin Kirsten. Parret købte et husmandsbrug i Vejlby Skov, og Svend blev murer. Parret fik 10 børn. Kirsten passede køerne og landbruget, mens Svend passede sit murerarbejde. Der var sygdom og besværligheder i familien. En inderlig gudstro prægede deres liv. De holdt således søndagsskole i deres hjem i over 40 år.

Husmandsliv på 11 tønder land

Anna og Simon Hansen overtog i 1926 lod nr. 6 af Billeshaveudstykningen. De og 12 andre statshusmandsfamilier startede på nybyggermanér en ny tilværelse. Beskedne kår var det, men med slidsomt arbejde fik familien sit udkomme og et godt liv op gennem 1930’erne, 40’erne og 50’erne og overskud til at virke i husmandsbevægelse og sogneråd.

Holger Lyngstrøm – den mærkelige mand på Tjærepletten

Han flyttede til Strib i 1937. Var kanonfotograf og byggede selv sit hus af genbrugsmaterialer. En gammel Ford T-1923 fra lossepladsen fik han til at køre tusindvis af km. Han oprettede badeanstalt og var en inderlig missionær. Han vendte hver en øre og blev kaldt en pengedjævel. Drillerier og chikanerier væltede ned over den mærkelige mand på Tjærepletten.

Modstandsmanden på Klintholm

Frede Jørgensen deltog i våbennedkastninger og sabotager under Anden Verdenskrig. Våben og sprængstoffer var gemt på gården, som også gav husly til frihedskæmpere på flugt. Det hele begyndte i foråret 1944, da kaptajn Brøndum fra Odense bankede på. Han var flygtet fra Gestapo. På gården i Vejlby Skov organiserede kaptajn Brøndum og premierløjtnant Ole Justesen den vestfynske modstandsbevægelse.

37 års købmandsliv i Strib

Johannes Rasmussen og hans kone, Grete, overtog i 1955 pladsen bag disken i G. Borres købmandsbutik. De shinede den 27 kvm store butik op, indførte frostvarer og var i øvrigt leveringsdygtige i næste alle varer.  Butikken udviklede sig til selvbetjeningsbutikken, K-Marked, der lukkede i begyndelsen af 1993.

Drengeår i Strib (Poul Daugaard)

Tidligere malermester Poul Daugaard blev kaldt Poul Harmonika, da han i 1930’erne voksede op i Strib. Dette instrument fyldte meget i hans drengeår, men han deltog også i leg og drengesteger. Han lærte at passe et arbejde og ryge i smug. Og han var glad for at gå i skole.

Vejlbydrengen, der blev krigssejler

Lærersønnen Jens Arne Nielsen blev radiotelegrafist. Den 9. april 1940 var han på sin første hyre på vej til Brasilien. Han valgte at blive krigssejler i den allierede handelsflåde under Anden Verdenskrig. Han deltog i mange konvojture, hvor tyske ubåde jagtede handelsskibene. Som 94-årig nåede han at blive hædret i Normandiet for sin indsats.

Historien om Holger Lyngstrøms Ford TT-bus

Bussen fra 1923 kørte i nogle år med passagerer. Da nye busser gjorde den værdiløs, overtog fotograf og missionær Holger Lyngstrøm den. Han indrettede bussen til Danmarks første autocamper med mørkekammer. Den gik i forfald på hans skrammelplads på Tjærepletten i Strib. Efter en omskiftelig tilværelse er den 97-årige veteranbil renoveret, indregistreret og har besøgt Tjærepletten.

Krigssejleren, der ikke kom hjem

Strib-drengen Berthel Augustsen blev maskinmester og krigssejler under Anden Verdenskrig. I to år nåede han at sejle vigtige forsyninger mellem Storbritannien og Fjernøsten, men en junidag i 1942 gik det grueligt galt ud for Vestafrika.

Stribdreng, der blev krigssejler

Strib-drengen Berthel Augustsen blev maskinmester og krigssejler under Anden Verdenskrig. I to år nåede han at sejle vigtige forsyninger mellem Storbritannien og Fjernøsten, men en junidag i 1942 gik det grueligt galt ud for Vestafrika.