Vælg en side

Voldstedet i Vejlby Skov

Vardborg har borgen nok heddet, og den menes at have en historie, der går tilbage til 1200-tallet. Mange gisninger er gjort om stedet, men hvad det rent faktisk har været, ved vi ikke med sikkerhed. Arkæolog S.A. Claudi-Hansen mener efter en besigtigelse i 1929, at det er en tidligmiddelalderlig borgbanke i lighed med Søborg i Strib, men i mindre udgave. Se artikel i Bavnen 2009 nr. 2.

Billedet her på siden er taget i april i 2012. Det viser den relativ lille forhøjning i skoven Råskift i Vejlby Skov. Det grænser mod nord op til Karlskov Bæk.

Den fredede borgbanken Vardborg april 2012. (Foto: Ulrik Thomsen)

Museumsinspektør Erik Skov, Nationalmuseet, har besigtiget og beskrevet stedet i marts 1969.

”Voldstedet består af en rund borgbanke, ca. 14 m i tværmål og ca. 3 m høj, som rejser sig straks syd for bækken. Mod øst, syd og vest omgives banken af en ca. 10 m bred, nu tør grav. Uden for denne ligger et forplateau omgivet af en ydre, tør grav, ca. 8 m bred. Forplateauet har øst og vest for hovedbanken karakter af en 10-15 m bred vold; syd for den indre grav måler det ca. 45 m i nord-sydlig retning og ca. 65 m i øst-vestlig. Hovedbankens lille topflade, ca. 5 x 5 m, er beskadiget ved gravning af et indtil 1,5 m dybt hul. Sydligst i forplateauet, umiddelbart inden for den ydre grav, ses en svag hævning, hvor der er fremgravet mange store sten, dels rå marksten, dels et par tilhugne kvadre. Hele området er tæt bevokset med løvtræer og krat af el og hassel m.v. Grænsen for det fredede område løber i nord ved bækken og i øvrigt langs den ydre gravs yderside”.

I 1929 gør Claudi-Hansen den iagttagelse, at der er rester af en kælder, der har ligget under en af den middelalderlige gårds bygninger. Han finder også munkesten.

Der er også fundet potteskår fra den tidlige middelalder. Der er ingen omtale i gamle skriftlige kilder. Skal der kastes mere lys over borgbanken, skal der foretages en arkæologisk udgravning. Og det er der ingen planer om. (Poul)